TMJD och hyposensibilisering

Bloggen har två hälsorelaterade kategorier som dyker upp ganska ofta.
Jag har ett par "invisible illnesses" som i olika mån kan ge mig problem i vardagen.

Astma och allergier

Jag har varit astmatiker och på daglig medicin i 20 år.  Astman är ganska under kontroll och mycket sköter jag själv i och med att jag vet mina värden och symptom så jag anpassar dosering efter det. Dessutom har jag en hög med allergier mot både pollen, djur och födoämnen.
Astman och allergierna har lett till att jag våren 2018 påbörjat hyposensibilisering / specifik immunterapi för björkpollen med Staloral björkpollenlösning och är något som tar runt tre år. Det gör att kroppen ska vänja sig och immunförsvaret ska lugna ner sig lite mot partiklarna. Varje morgon under årets första månader droppar jag björkpollenlösning under tungan och förhoppningsvis ska detta leda till att mina pollensymptom och korsallergier mot födoämnen lugnar ner sig lite. Beroende på resultatet blir det möjligen hyposensibilisering mot gräspollen i framtiden.

Käkledsproblematik / TMJD

Jag lever med partiell diskförskjutning utan återgång i båda käklederna. Detta betyder att diskarna i käklederna har placerat sig framför kondylen, vilket lett till minskad gapning, kronisk värk i leder och muskler, bettet som blivit instabilt och öronproblem. Diskförskjutningen gör att jag kan öppna munnen ca 35 mm och får inte (kan inte) äta hårda/sega saker.
Orsak? Okänd. Möjligen kan min överrörlighet  och det faktum att mitt tungband är kort ha inverkat på uppkomsten av problemen men det är svårt att veta.
Målet är att jag ska bli smärtfri men vägen dit är lite osäker. 

Kommentarer