Världen idag

Jag ber inte bara för Paris.
Jag ber också för det som händer i Libanon, Syrien och på flera andra ställen.
Jag ber för alla de som flyr från sina hem med hoppet om att komma oskadda fram till ett bättre liv i ett annat land. Där de kanske blir stämplade som terrorister, de som just flytt undan terrorism. 
I Åbo samlades muslimer, kristna och judar vid domkyrkan ikväll för att tända ljus och be tillsammans. Det är just en sådan värld jag hoppas och tror på, där det finns kärlek och samarbete över religions- och nationsgränserna. 
Vi är alla människor och vi är inte så olika som vi kanske ibland tror. Därför ber jag för hela vår värld och alla de som har det svårt i denna stund utan att ta ställning till vem och vilken nation som har det svårast.

"So for tonight we pray for,
What we know can be,
And everyday, we hope for,
What we still can't see,
It's up to us, to be the change,
And even though we all can still do more,
There's so much to be thankful for,
Even with our differences,
There is a place we're all connected,
Each of us can find each others light."


"Thankful" - Josh Groban

Kommentarer