Nybränn Cigarrlådfabrik (2/3)


I del två blir det rumsbyte och lite detaljbilder. Här började hela processen. Fanerskivor sågades till, fördes vidare på den lilla järnvägen till ett tegelhus där de torkades innan de till sist spikades ihop till en låda.

År 1885 tillverkades 5000 cigarrlådor och efter den sista utbyggnaden tillverkades under högsäsong 8000-1000 lådor i veckan. -En kvarlämnad ficklampa
- Export pågick i flera år i stor omfattning till Holland och i mindre omfattning till Grekland och England. -

Sågspån låg under maskinerna

Källa till faktatexterna: Leva fattig - dö rik. Purmo kommuns historia 1868-1976

Kommentarer