Psykka - check!

Nu är det bara rapportinlämningen kvar i psykkan, och den borde vara under kontroll. Så jag har avklarat mina två år som lång biämnesstuderande på psykkainsten! Och, truth be told, det har varit två år med mycket jobb. Ännu tyngre har det varit då det ofta inte tagits i beaktande att vi ämneslärarstuderande inte kommer ha nytta av en del som vi hamnat att lära oss (psykologens lagar som ett exempel) och att vi läst mycket mindre psykka än psykkastuderandena. T.ex. statistiken, vi hade läst en 5sp introduktionskurs och de andra hade läst mycket mer statistik då vi började med forskningskursen.

Då jag började mitt andra studieår läste jag (obviously) teologi samt började med pedagogikstudierna OCH psykkastudierna. Så andra året läste jag 45sp biämnesstudier; 20sp grundstudier i pedagogik och 25sp grundstudier i psykka och tror att jag hade närmare 70sp totalt inplanerade under det läsåret.

I höstas var det praktik som inledde, vilket också betydde slutet på pedagogikstudierna på kandidatnivån. Åbo blev min adress igen och kandiverkstaden påbörjades. Förstås har vi jämt intressanta kh-kurser så trots att jag redan hade undan mina huvudämnesstudier för kandidatnivån på andra året fick jag in kh-poäng. På samma gång var det ett pusslande att få ihop studieplanen för de 35sp som skulle in från psykkan då kurserna ändrats under sommaren. Till sist lyckades det och om jag inte minns fel kommer jag ha totalt 61sp psykka. Hösten betydde en massa psykkaläskurser och en massa springande mellan TY:s psykkainst, Arken, TF och Aurelia i och med utställningen. Efter julen kom forskningsprojektet igång som var en 10sp kurs, lite andra psykkakurser och kand/graduseminarie.

Så summa summarum har det varit en massa läsande, pusslande för att få ihop scheman och springande mellan byggnader. Det är också orsaken till att min kandi inte blev klar den här våren, att ha två 10sp kurser (forskningen + kandin) på olika fakulteter på samma gång + vanliga "små" kurser är tungt. Men nu ska jag fixa undan GT-kursen som också blev hängande den här våren och skriva kandi under sommaren.

Men, det känns skönt att säga att 60sp psykka - check! Förstås är inte allt in på betyget ännu, men jag har inga fler prestationer att göra och det första långa biämnet är överstökat! Så från hösten är jag teolog på heltid igen! (Förutom augusti då jag har praktik, men då är jag hemhemma ännu)

Kommentarer