dag 08 – en låt som du kan hela texten till

Ooh, de är många! Det här blir svårt...
Men eftersom den här låten var näst i tur på Spotify tog jag den!

Kommentarer