dag 06 – en låt som påminner dig om ett ställe

Pörkenäs.
Alla de sånger vi sjungit, alla händelser, alla de år.
Men jag tar den här. Den hade Munsala som andakt i år och vi har gjort den ett år.

Kommentarer